Comparativa de programes similars a Mecanog (maig 2008)

Introducció

Mecanog és un programa d’aprenentatge de mecanografia gratuït, i des de la versió 2.0, octubre de 2008, a més és de codi lliure, en sourceforge.net.

Disposa de 2 programes accessoris MecAlu (un Mecanog per a alumnes) i EdiGesMec (gestor de lliçons per a professors), en fase beta.

Material i mètode

Font

He fet una recerca completa de programes d’aprenentatge de mecanografia, i que poden funcionar sobre Windows, a sourceforge.net, entre aquells que apareixen amb la paraula clau "Typing"

Exclusions

Aquells en que no apareix el teclat virtual i que sols comprova que s’ha escrit correctament: N-Type, Xmikrobi, Complete! Typing Tool, typespeed, GNU Typing Trainer.

Aquells que tenen un sol teclat: WeiLiYu, Kitab: An Arabic Keyboard Typing Tutor, Urdu Typing Tutor.

No he pogut instal·lar: Griffin Typing, Teaching Kids to Type.

Programes a comparar

De tots els programes sols 2 són comparables amb Mecanog:

Resultats

Comparança en prestacions similars

Nombre de teclats: Mecanog: 119, Klavaro: 29  i TypeFaster: 15.

Mode joc: Klavaro no en té, el de Mecanog és 2D i el de TypeFaster 3D.

Editor de teclat: TypeFaster no en té. El de Mecanog és superior: més ràpid i permet configurar les tecles amb Alt Gr i Maj-Alt-Gr, configurar diacrítics, lletres amb diacrític de 2 pulsacions, tecles Alt-n.

Teclat virtual: a TypeFaster i Mecanog apareix simultàniament en l’execució, a Klavaro sols com a consulta.

Mans virtuals: en Mecanog apareixen durant l’execució, en Klavaro sols com a consulta.

Idiomes: Klavaro: 13, Mecanog: 4 i TypeFaster: sols anglès. El nombre d’ajudes i la seva extensió és molt superior en Mecanog.

Possibilitat de traducció sense haver de compilar el programa: Mecanog amb arxius po i htm, Klavaro: po i txt. No TypeFaster.

Presentació dels resultats: Klavaro i TypeFaster: de forma gràfica. Mecanog en una graella.

Comparança en prestacions divergents

Mecanog disposa, a més, de:

Teclat virtual amb:

Presentació de les tecles amb un o tots els caràcters.

Redimensionat dels caràcters (petits o massa amples) en les tecles.

Indicació amb color del dit que correspon cada tecla.

Respon dinàmicament a les tecles Majúscules, Alt Gr, Majúscules i Alt Gr, Bloqueig de majúscules.

Teclat virtual numèric.

Selecció automàtica del teclat, i amb possibilitat de tenir dos teclats carregats simultàniament.

Mans virtuals, amb indicació quan només es disposa d’una mà. Editor de la disposició dels dits en les tecles.

Respecte als exercicis:

Repeticions de paraules (un nombre determinat i/o quan hi ha un error).

Definició d’exercicis específics per teclat i idioma. Definició d’idiomes i caràcters utilitzats pels diferents idiomes.

Creació automàtica d’exercicis.

Creació d’exercicis directament des del text contingut al portapapers.

En la creació d’exercicis personalitzats: grau de dificultat alhora personalitzable, i amb verificació de la congruència amb els caràcters del teclat.

Anàlisi dels exercicis (caràcters i dits que es requereixen en la seva realització).

En la presentació dels resultats, a més de les valoracions per caràcter, hi ha un històric amb els resultats per exercici, que es desa.

Dos eines extra:

Un senzill editor de text, amb el teclat virtual que permet escriure clicant les tecles. Útil per demostracions, per incapacitats i per poder escriure veient el teclat virtual quan no es disposa del teclat real necessari.

Graella amb els caràcters Unicode, per tal de poder escollir el tipus de lletra més adequat.

Conclusions

Avantatges:

Mecanog és un programa amb prestacions superiors a TypeFaster Typing Tutor i Klavaro Touch Typing Tutor.

El mode de joc del TypeFaster en ser en 3D és més vistós que el de Mecanog.

Inconvenients:

No disposa d'una versió per a entorn lliure (Linux).