Captura de pantalles

Finestra principal del programa

Aquesta és la finestra principal abans d'executar l'exercici, havent escollit un exercici predissenyat com a origen de l'exercici.

Amb tots els caràcters a les tecles i teclat numèric integrat:

Per a persones que disposen sols d'una mà:

Redimensió dels caràcters dins de les tecles

Mida normal: , augment: i disminució:

Exercici en modalitat de joc

Selecció

De paraules creades amb selecció de caràcters a l'atzar

Del portapapers

Opcions habituals

Càlculs dels exercicis

Opcions d'elaboració d'un exercici

Caràcters

Transformació

Configuracions

Edició lliure de text

amb selecció de caràcters

Múltiples opcions d'edició